Mungu abariki Kenya! God bless Kenya!

— Pope Francis (@Pontifex) November 25, 2015