I don't have children but I have bought Whitehat Jr ka plan because main aur ad nahi dekh sakta

— Samrat Singh (@samratsingh23) September 13, 2020