زنان در انتظار ورود به ورزشگاه آزادی#پرسپولیس_کاشیما pic.twitter.com/iUevxYxgP6

— Elaheh Hamidikia (@elahehamidikia) November 10, 2018